Poziv za Priznanje „Đurđa Mesić“

Poštovani članovi Hrvatskog čitateljskog društva,

i ove godine pozivamo sve zainteresirane da se prijave za Priznanje „Đurđa Mesić“.

Priznanje se dodjeljuje pojedincima i/ili ustanovama i drugim organizacijama za izvanredan doprinos na području čitanja i pismenosti. Godišnje Priznanje dodjeljuje se od 2023. godine na Međunarodni dan pismenosti, 8. rujna pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama. Odjednom se mogu dodijeliti do dva priznanja. Prijedlog za dodjelu Priznanja mogu predložiti članovi Hrvatskog čitateljskog društva, ustanove, udruge i druge osobe.
Dokumentacija za predložene kandidate sastoji se od: pisanog obrazloženja, kandidature i eventualnog priloga. Obrazloženje mora biti sažeto, ne dulje od dvije stranice formata A4 ili jednog arka brajice s jasnim razlozima kandidature predloženika.
Povjerenstvo za dodjelu Priznanja prema potrebi može zatražiti dopunsku dokumentaciju.
Predlagatelji su obvezni naznačiti svoju adresu za kontakt.

Prijedlozi se šalju elektroničkom poštom na hcd.tajnistvo@gmail.com s naznakom Za Priznanje „Đurđa Mesić“.
Isti predlagatelj može podržati samo jednog kandidata u tekućoj godini.
Rok za slanje prijedloga je 26. lipnja 2024. godine.

Upravni odbor Hrvatskog čitateljskog društva imenovalo je predsjednika/cu i članove Povjerenstva za dodjelu Priznanja „Đurđa Mesić“. Povjerenstvo ima 5 članova. Predsjednika/cu i članove Povjerenstva imenuje se na vrijeme od dvije godine. U razdoblju 2023.– 2024. Upravni odbor Hrvatskog čitateljskog društva imenuje abecednim redom: Danko Plevnik, Karolina Zlatar Radigović, Kristina Čunović, Ljiljana Sabljak i predsjednica Povjerenstva Margareta Matijević Kunst.

Veselimo se vašim prijavama!

Poziv PĐM za 2024.

Pravilnik o Priznanju “Đurđa Mesić”

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme