Ogranci

Hrvatsko čitateljsko društvo djeluje kao jedinstvena organizacija čiji se članovi organiziraju u ogranke kao ustrojstvene oblike Društva. Odluku o osnivanju ogranaka donosi Predsjedništvo HČD-a na poticaj osnivačke skupine od najmanje pet članova.

U okviru HČD-a aktivno djeluje 17 ogranaka sa sjedištima u gradovima širom Hrvatske .

Popis ogranaka HČD-a

Bjelovar

Marinko Iličić. Narodna knjižnica “Petar Preradović”, Šetalište I. Lebovića 9, 43000 Bjelovar, e-mail: marinko.ilicic@knjiznica-bjelovar.hr

Čakovec

Sonja Tošić-Grlać. Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, e-mail: sonja.tosic.grlac@gmail.com

Čazma

Vinka Jelić Balta. Knjižnica i čitaonica, Vulinca bb, 43240 Čazma, e-mail: gradska.knjiznica.cazma@email.t-com.hr

Đurđevac

Dušanka Vergić, Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, Ulica Dr. Ivana Kranjčeva 5, 48350 Đurđevac, e-mail: dvergic@net.hr

Karlovac

Marinko Polović, Gradska knjižnica “I. G. Kovačić”, Šestićeva 1, 47000 Karlovac, e-mail: mladi@gkka.hr 

Koprivnica

Maja Gačan, Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, e-mail: maja@knjiznica-koprivnica.hr

Križevci

Marijana Janeš-Žulj, Gradska knjižnica “F.Marković”, A.G.Matoša 4, 48260 Križevci, e-mail: marjana@knjiznica-krizevci.hr

Osijek

Srđan Lukačević, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, e-mail: slukacevic@gskos.hr

Pula

Nela Načinović, Gradska knjižnica, Sv. Ivan 1, 52100 Pula, e-mail: nela.nacinovic@gkc-pula.hr; tajnica@gkc-pula.hr

Rijeka

Prof. dr. sc. Karol Visinko, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, e-mail: karol.visinko@ri.t-com.hr

Sisak

Silvija Kušanić, Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak, e-mail: hcdsisak@gmail.com

Split
Grozdana Ribičić, Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Ulica slobode 2, 21000 Split, e-mail: grozdana.ribicic@gmail.com

Varaždin

Lidija Zečević, Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof, Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof, e-mail: ravnatelj@gknm.hr

Vinkovci

Klaudija Ladan, Gradska knjižnica i čitaonica, Gundulićeva 6, 32100 Vinkovci, e-mail: knjiznica@gkvk.hr

Velika Gorica

Morana Peranić, Gradska knjižnica Velika Gorica, Zagrebačka 37, 10410 Velika Gorica, e-mail: djecji@knjiznica-vg.hr

Zadar

Antonijela Nekić, Gradska knjižnica Zadar, S. Radića 11b, Zadar, e-mail: anekic@gkzd.hr

Zagreb

Margareta Matijević Kunst, Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Sesvete,Trg Dragutina Domjanića 6, 10360 Sesvete, e-mail: margareta.matijevic@gmail.com

Ogranci Otočac i Opatija su u procesu gašenja.

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme