Povijest

Prvi poticaji za osnivanje Hrvatskoga čitateljskog društva (HČD) javili su se krajem 1991. godine kada skupina entuzijasta pod vodstvom dr. sc. Đurđe Mesić osniva Hrvatski čitateljski klub. Već sljedeće godine osnivaju se podružnice i pokreće glasilo Hrčak. Osnivačka je pak skupština Hrvatskoga čitateljskog društva održana 11. listopada 1995. Za predsjednicu je izabrana dr.sc. Đurđa Mesić, a za dopredsjednice mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina i mr. sc. Ljiljana Sabljak. Sjedište Društva nalazilo se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

staro_predsjednistvo_smNakon smrti dr. sc. Đurđe Mesić 17. srpnja 1996. na skupštini HČD-a, u prosincu iste godine, za predsjednicu je izabrana mr. sc.Dijana Sabolović-Krajina, za dopredsjednice mr.sc. Ljiljana Sabljak i mr. sc. Ivanka Stričević, a za tajnicu dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, koju ubrzo na tom mjestu zamjenjuje mr. sc. Lorenka Bučević-Sanvincenti. Sjedište Društva preselilo se u Knjižnicu i čitaonicu Fran Galović Koprivnica.

Početkom 1997. godine Društvo je upisano u Registar udruga, a 30. svibnja 1997. godine učlanjuje se u Međunarodnu čitateljsku udrugu (International Reading Association – IRA) i postaje nacionalna podružnica ove udruge koja okuplja podružnice iz 99 zemalja svijeta i više od 90.000 pojedinačnih članova.

Ustaljuje se izdavanje stručnog glasila Hrčak (glavna urednica: mr. sc. Ivanka Stričević), pokreće Biblioteka Hrčak, redovito se organiziraju stručni seminari, predavanja i radionice, osnivaju regionalni ogranci Društva i raste broj članova. Vrlo su intenzivne i međunarodne aktivnosti Društva, prije svega u radu Europskog odbora Međunarodne čitateljske udruge u kojemu Društvo predstavlja predsjednica mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina. Osim toga, članovi Društva aktivno sudjeluju na mnogim međunarodnim stručnim skupovima, predstavljajući domaća stručna i znanstvena dostignuća u području čitanja i pismenosti.

Godine 2001. HČD je dobio Nagradu Međunarodne čitateljske udruge za inovativnu promociju čitanja u Europi za znanstveni projekt dr. sc. Arpada Baratha i mr. sc. Ljiljane Sabljak “Biblioterapija u liječenju trauma kod djece i mladih: hrvatsko iskustvo, 1991.- 1999.” Godine 2004. izrađene su mrežne stranice Društva zahvaljujući kojima članovi Društva imaju neposredniji uvid u njegov rad i djelovanje.

Kao krunu djelovanja ovog Predsjedništva koje je neprekinuto djelovalo gotovo cijelo desetljeće valja istaknuti organizaciju izuzetno uspješne i dobro posjećene 14. europske konferencije o čitanju koja se u ljeto 2005. godine održala u Zagrebu.svijet_cita_sm

Na Skupštini Društva u veljači 2006. izabrano je novo Predsjedništvo u sastavu: predsjednica dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, dopredsjednice Ana Sudarević i Martina Dragija Ivanović, tajnica Maja Krtalić i blagajnica Drahomira Gavranović, a sjedište se Društva iz Koprivnice seli na Filozofski fakultet u Osijeku. Od travnja 2008. Predsjedništvo djeluje u sastavu: predsjednica mr. sc. Maja Krtalić, dopredsjednice dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković i Ana Sudarević, tajnica Merien Gracek i blagajnica Drahomira Gavranović. U navedenom razdoblju 2006.-2010. novo_predsjednistvo_smgodine Društvo je nastavilo ranije započete aktivnosti, ali i pokrenulo niz novih aktivnosti poput projekata Čitajmo im od najranije dobi te Informativno-edukativni paket za novorođenčad i njihove roditelje, fotografskog natječaja Smješak…čitajte!, mjesečnog kalendara događanja, osuvremenjenih mrežnih stranica i komunikacije s članovima te još niza manjih aktivnosti.

U travnju 2010. godine izabrano je Predsjedništvo u sastavu: predsjednica Vlasta Stubičar, dopredsjednice Ana Sudarević i Drahomira Gavranović, tajnik Darko Lacović i blagajnik Siniša Petković.

U travnju 2012. izabrano je novo Predsjedništvo u sastavu: predsjednica Drahomira Gavranović, dopredsjednice Frida Bišćan i Alka Stropnik, tajnica Ivana Faletar i blagajnica Marijana Špoljarić.

U travnju 2014. godine izabrano je Predsjedništvo u sastavu: predsjednica Kristina Čunović, dopredsjednice Snježana Berak i Klaudija Mandić, tajnica Vedrana Kovač-Vrana, blagajnica Adrijana Baršić.

U travnju 2016. godine izabrano je Predsjedništvo u sastavu predsjednica Snježana Berak, dopredsjednice Kristina Čunović i Davorka Semenić Premec, tajnica Mirjana Milinović, a sjedište se Društva iz Karlovca seli u Narodnu knjižnicu “Petar Preradović” u Bjelovar. U istom sastavu, Predsjedništvo je izabrano i 2018. godine.

U rujnu 2020. godine izabrano je Predsjedništvo u sastavu predsjednica Karolina Zlatar Radigović, dopredsjedniceUpravni odbor društva Snježana Berak i Margareta Matijević Kunst, tajnica Davorka Semenić Premec, blagajnica Mirjana Milinović, a sjedište Društva seli se u Zagreb.

U rujnu 2022. godine izabrano je Predsjedništvo u sastavu predsjednice Karolina Zlatar Radigović, dopredsjednice Margareta Matijević Kunst i Ksenija Banović, tajnik Borna Udatny, blagajnica Ana Sudarević, a sjedište ostaje u Zagrebu.

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme