Tijela

HČD čine sljedeća tijela:

Skupština

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine ju predstavnici redovitih članova svih Ogranaka i predstavnik počasnih članova.

Predsjednik

Izvršne funkcije i druge poslove određene Statutom obavlja Predsjednik HČD-a. Na 22. izbornoj Skupštini HČD-održanoj 8. rujna 2022. izabrana je Karolina Zlatar Radigović za predsjednicu Društva

Upravni odbor

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednici i tajnik HČD-a, i najmanje tri predstavnika Ogranaka. Na 22. izbornoj Skupštini održanoj 8. rujna 2022. izabrani su sljedeći članovi UO za razdoblje 2022. – 2024.:

Karolina Zlatar Radigović, predsjednica
Margareta Matijević Kunst, dopredsjednica
Ksenija Banović, dopredsjednica
Borna Udatny, tajnik
Kristina Čunović, Ogranak Karlovac
Marjana Janeš Žulj, Ogranak Križevci
Lidija Zečević, Ogranak Varaždin

Predsjedništvo

Karolina Zlatar Radigović, predsjednica
Margareta Matijević Kunst, dopredsjednica
Ksenija Banović, dopredsjednica
Borna Udatny, tajnik
Ana Sudarević, blagajnica

Nadzorni odbor

Drahomira Cupar
Davorka Semenić Premec, predsjednica
Jasmina Hren Knežević

Uredništva

Glavna i odgovorna urednica: Karolina Zlatar Radigović

Uredništvo e-Biltena: Kristina Čunović, Ana Sudarević, Snježana Berak
Uredništvo mrežnih stranica: Kristina Čunović, Tihomir Marojević (web master)
Uredništvo društvenih mreža: Karolina Zlatar Radigović, Borna Udatny, Snježana Berak, Kristina Čunović, Ksenija Banović
Uredništvo glasila “Hrčak:
Glavna urednica Kristina Čunović. Uredništvo: prof. dr. sc. Ivanka Stričević, doc. dr. sc. Drahomira Cupar, Ana Sudarević, mr. sc. Alka Stropnik, Snježana Berak.

Pišite nam i šaljite priloge: hcd@hcd.hr

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme