Tijela

HČD čine sljedeća tijela:

Skupština

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine ju predstavnici redovitih članova svih Ogranaka i predstavnik počasnih članova.

Predsjednik

Izvršne funkcije i druge poslove određene Statutom obavlja Predsjednik HČD-a. Na 20. izbornoj Skupštini HČD-održanoj virtualno, 18. rujna 2020. izabrana je Karolina Zlatar Radigović za predsjednicu

Upravni odbor

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednici i tajnik HČD-a, i najmanje tri predstavnika Ogranaka. Na 20. izbornoj Skupštini održanoj 18. rujna 2020. izabrani su sljedeći članovi UO za razdoblje 2020. – 2022.:

Karolina Zlatar Radigović, predsjednica
Snježana Berak, dopredsjednica
Margareta Matijević Kunst, dopredsjednica
Davorka Semenić Premec, tajnica
Kristina Čunović, Ogranak Karlovac
Marjana Janeš Žulj, Ogranak Križevci
Vinka Jelić Balta, Ogranak Čazma

Predsjedništvo

Karolina Zlatar Radigović, predsjednica
Snježana Berak, dopredsjednica
Margareta Matijević Kunst, dopredsjednica
Davorka Semenić Premec, tajnica

Nadzorni odbor

Dušanka Vergić
Snježana Ercegovac
Miroslav Gakić

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme