HRČAK

Hrčak: glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva

Izlazi od 1992. kao glasnik Hrvatskoga čitateljskog kluba. Nakon prekida u izlaženju od 1993. do 1996. nastavlja izlaziti 1997. kao glasnik Hrvatskoga čitateljskog društva.

Izlaze tri broja godišnje ili kao trobroj.

Hrčak, br. 51 – 52, 2016., sadrži zaključke i osvrte sa stručnog skupa Motivacija i strategije za poticanje čitanja održanog 8. rujna 2016. u Velikoj dvorani Školske knjige u Masarykovoj 28 u Zagrebu. Cilj skupa bio je predstaviti primjere dobre prakse u području motivacije i poticanja kulture čitanja i potaknuti sve na daljnji trud u stjecanju čitatelja svih životnih dobi.

Više o svemu pročitajte u novom broju Hrčka.

Urednica br. 51-52: Ana Sudarević

Glavna urednica od broja 53.-54: Kristina Čunović

Uredništvo:

dr. sc. Ivanka Stričević,
dr. sc. Drahomira Cupar,
Snježana Berak,
mr. sc. Alka Stropnik
Ana Sudarević

Lektura: Svjetlana Basara
Prijelom i oblikovanje naslovnice: Ivanka Janjić, ŠK
Tisak: Grafički zavod Hrvatske, d.o.o., Zagreb
ISSN 1331-8454

Molimo suradnike da priloge za Hrčak šalju elektroničkom poštom na adresu hcd@hcd.hr ili nika.cabric@gmail.com

 

 

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme