HRČAK

Hrčak: časopis Hrvatskoga čitateljskog društva

Izlazi od 1992. kao glasnik Hrvatskoga čitateljskog kluba. Nakon prekida u izlaženju od 1993. do 1996. nastavlja izlaziti 1997. kao glasnik Hrvatskoga čitateljskog društva.

Izlaze dva broja godišnje ili kao dvobroj.

Hrčak, br. 53 – 54, 2017., sadrži proširene sažetke i osvrte sa stručnog skupa Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba održanog 8. rujna 2017. u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu. Cilj skupa je razvoj digitalne pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje u duhu vremena u kojem živimo; predstavljanje djelotvornih programa koji motiviraju i potiču digitalnu pismenost kod djece, mladih i odraslih.

 

 

Urednica od broja 53.-54: Kristina Čunović

Uredništvo:
dr. sc. Ivanka Stričević,
dr. sc. Drahomira Cupar,
Ana Sudarević,
mr. sc. Alka Stropnik,
Snježana Berak.

Lektura: Svjetlana Basara
Prijelom i oblikovanje naslovnice: Ivanka Janjić, ŠK
Tisak: Grafički zavod Hrvatske, d.o.o., Zagreb
ISSN 1331-8454

Molimo suradnike da priloge za Hrčak šalju elektroničkom poštom na adresu hcd@hcd.hr
Upute autorima

 

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme