Europska deklaracija o digitalnoj pismenosti kao temeljnom pravu djeteta

Svjetski dan djece obilježava se 20. studenoga, na dan kada je 1989. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju o pravima djeteta. Prepoznajući vrijednost uloženih napora u zalaganju za unaprjeđenje prava djece, a povodom Svjetskog dana djece, Hrvatsko čitateljsko društvo objavljuje prijevod europskog dokumenta “Europska deklaracija o digitalnoj pismenosti kao temeljnom pravu djeteta”.

Uspon i širenje digitalnih tehnologija značajno su promijenili ono što znači biti pismen u 21. stoljeću, s duboko omogućavajućim (ili onemogućavajućim) implikacijama na međuljudsku komunikaciju, komunikaciju u zajednici i pojedinca. Digitalni, međusobno povezani i mobilni karakter medija ne mijenja samo načine pristupa znanju i stvaranju smisla, nego i oblike komunikacije, za što su potrebne različite kompetencije u suvremenoj pismenosti. Znamo da u svim dobnim skupinama postoji velika razlika u pristupu digitalnim uređajima te u vještinama i kompetencijama potrebnim za njihovo učinkovito korištenje. Trenutačno postoje značajne praznine u programima podrške digitalnoj pismenosti diljem europskih zemalja, s razlikama u pristupima. Stoga je ovo područje koje hitno zahtijeva razvoj politike utemeljene na istraživanju na nacionalnoj i međunacionalnoj razini, kako bi se osiguralo da, neovisno o dobi, europski građani mogu biti pravednije uključeni u digitalno društvo.

Na uključivanje digitalnih tehnologija u obrazovanje djece gleda se kao na imperativ za njihovo kasnije učenje i sudjelovanje u stalno promjenjivom digitalnom svijetu. Ipak, unatoč nekim pokušajima, ne postoji zajednički dogovoren okvir sposobnosti za digitalnu pismenost u ranim godinama i postoji nedostatak razumijevanja pojma digitalne pismenosti. Kako bi skrenuli pažnju na ove nedostatke, Udruga ELINET (European Literacy Policy Network) radila je na ovoj temi u zajedničkom dvogodišnjem projektu 2020 – 2021. Jačanje vještina digitalne pismenosti za rano i osnovnoškolsko obrazovanje.

Glavni rezultati ELINET-ovog projekta su ELINET-ova zbirka europskih primjera dobre prakse u istraživanju Poboljšanje vještina digitalne pismenosti u ranom i osnovnoškolskom obrazovanju i europski politički dokument Europska deklaracija digitalne pismenosti kao temeljno pravo djeteta. Dokument se obraća kreatorima politike, praktičarima i drugim dionicima u ovom području i sadrže istraživačke preporuke za obrazovanje djece predškolske i osnovnoškolske dobi da postanu digitalno pismeni građani.

Ova Deklaracija nastala je na 22. Europskoj konferenciji o pismenosti u Dublinu, u srpnju 2022.

PREUZMITE DEKLARACIJU

Autori: Renate Valtin (predsjednica), Snježana Berak (članica HČD-a), Viv Bird, Jeroen Clemens, Kristina Čunović (članica HČD-a), Maria Lourdes de Dionísio, Aydin Durgunoğlu, Katarina Farkas, Christine Garbe, Winnie-Karen Giera, Colin Harrison, Carita Kiili, Tiziana Mascia, Fabio Nascimbeni, Helin Puksand, Jennifer Rowsell, Sari Sulkunen, Eufimia Tafa, Mairín Wilson, Uta Woiwod.

 

Lektura: Mirjana Milinović; prijevod Margareta Matijević Kunst; oblikovanje Lana Posarić.

Udruga ELINET (European Literacy Policy Network) mreža je europskih profesionalaca za opismenjavanje koja se temelji na individualnom članstvu. Nastavak je projekta ELINET koji se sastojao od 80 partnerskih organizacija iz 28 europskih zemalja i koje je Europska komisija financirala od 2014. do 2016. godine. Suosnivačice Udruge su članice HČD-a Kristina Čunović i Snježana Berak. Jedan od ciljeva Udruge je poboljšati i zagovarati politike i prakse opismenjavanja u cijeloj Europi te izgraditi i održavati mrežu stručnjaka za opismenjavanje (istraživači, praktičari i kreatori politika).

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme