ELINET poziv na predstavljanje primjera dobre prakse

POZIV NA PREDSTAVLJANJE PRIMJERA DOBRE PRAKSE ZA ELINET-ov godišnji tematski PROJEKT 2020 – 2021: „Jačanje vještina digitalne pismenosti: Primjeri dobre prakse za rano i osnovnoškolsko obrazovanje“

Ovaj poziv obraća se svim članovima Udruge ELINET i vanjskim stručnjacima kako bi pridonijeli našoj godišnjoj temi 2020-2021: Jačanje vještina digitalne pismenosti za rano i osnovnoškolsko obrazovanje. Zanimaju nas primjeri dobre prakse iz tri područja:

 1. Iz područja učinkovitosti digitalnih alata koje koriste edukatori i njegovatelji, kako bi razvili pismenost i jezične vještine koristeći različite modalitete. U djetinjstvu, digitalni alati mogu pomoću pri razvoju osnovnih jezičnih vještina, osnovnih vještina čitanja („učiti čitati“) i čitanja s razumijevanjem („čitati kako bi učili“). K tome, želimo primjere dobre prakse učenja pisanja (učenje pisanja i stvaranja informacije pisanjem) i korištenje digitalnih uređaja za dijeljenje informacija.
 2. Iz područja kompetencija specifično vezanih za digitalne medije (stvaranje i korištenje strojne i programske opreme), na primjer, korištenje digitalnih uređaja kao medija za kodiranje i programiranje ili kao „igralište“ za učenje raznih vještina zasnovanih na digitalnim medijima.
 3. Iz područja dodatnih vještina kao što su pronalaženje, razumijevanje i integracija informacija pronađenih u raznim izvorima i formatima, kritička evaluacija pouzdanosti i vrijednosti dostupnih informacija, i prilagođavanje strategija shvaćanja i izražavanja prema različitim vrstama interakcija koje su potrebne (na primjer objave na društvenim medijima nasuprot duljeg, dubljeg akademskog sadržaja).

Ljubazno Vas molimo da proširite ovaj poziv unutar svojih regionalnih i nacionalnih ogranaka i predate primjere dobre prakse na našu ELINET internet stranicu gdje ćete popuniti online obrazac  https://forms.gle/Sf7iANycURHdSqyC8:

ROK je 15. siječanj 2021.

Promotrit ćemo i proučiti predane primjere prema zajednički dogovorenim kriterijima i objaviti ih na našoj stranici u slučaju odobrenja. Štoviše, integrirat ćemo najbolje dijelove ovih primjera u naš Europski okvir dobre prakse i u naše Smjernice izrađene na ovu temu.

Pozadina: Digitalni mediji postali su norma za svakodnevnu pismenost– uspon i širenje digitalnih tehnologija značajno su promijenili pojam pismenosti u 21. stoljeću, omogućujući ( ili onesposobljujući) granice za međusobnu komunikaciju u zajednici i osobnu komunikaciju pojedinca. Na inkluziju digitalnih tehnologija u obrazovanje djece gleda se kao na imperativ za njihovo kasnije učenje i sudjelovanje u stalno promjenjivom digitalnom svijetu. Ipak, unatoč nekim pokušajima, ne postoji zajednički dogovoren okvir sposobnosti za digitalnu pismenost u ranim godinama i postoji nedostatak razumijevanja pojma digitalne pismenosti. Kako bi skrenuli pažnju na ove nedostatke, Udruga ELINET odlučila je poraditi na ovoj temi u zajedničkom dvogodišnjem projektu 2020 – 2021 i nastaviti s tim projektom za srednjoškolce i adolescente u budućnosti.

Naš koncept digitalne pismenosti: U nedostatku zajednički dogovorenog okvira kompetencija digitalne pismenosti za djecu, usvojili smo „radnu definiciju“ koju ćemo kasnije usavršiti: Konačni cilj digitalne pismenosti za djecu jest da pronađu, shvate, integriraju, stvaraju i koriste informacije iz više različitih izvora (online tekstovi, audio i video uradci, slike, interaktivne grafike,….) kao i da komuniciraju i da se izražavaju učinkovito u raznim modalitetima kod kuće i u školi (glasovno, na papiru, vizualno, digitalno). Molimo Vas da prikažete primjere dobre prakse za tri različite dobne skupine:

Dobna skupina 0 – 3 godine (bebe)

 • Osnove lingvističke pismenosti (učenje govora zajednice, sa svih aspekata, ne samo vokabulara što je jako važno, već i sintakse, morfologije, strategije komuniciranja, razumijevanja drugih i samo-izražavanja).
 • Pred-pismenost, shvaćanje i interakcije s pisanim materijalom u bilo kojem obliku i razlike i veze tiska sa vizualnim i slušnim materijalom.

Dobna skupima 3 – 6 godina ( predvrtićka/vrtićka)

 • Digitalni alati za podizanje pismenosti u začecima kao što je podizanje oralnih jezičnih vještina, slušanja i vještine prepričavanja, pisanja i meta-jezičnih vještina poput fonološke i fonemske svjesnosti.
 • Korištenje digitalnih alata (uređaja/aplikacija) kao „igrališta“ za učenje niza različitih digitalnih vještina: na primjer, stvaranje grafičkih slikovnica i digitalnih priča, animacija, uvod u kodiranje, programiranje Lego robota, komponiranje glazbenih komada.

Dobna skupina 6 – 10 godina (niži razredi osnovne škole)

 • Poticanje osnovnih vještina čitanja: veza između slova i glasa, morfema, dekodiranje, tečnost, razumijevanje („učenje čitanja“)
 • Poticanje visoko razvijenih vještina čitanja: učenje i korištenje meta-kognitivnih strategija promatranja, isprobavanja, elaboriranja, kritičko i kreativno razmišljanje naprema online i tiskanom sadržaju („Čitanjem do učenja“)
 • Poticanje učinkovite upotrebe alata i strategija za čitanje online: najbolji načini korištenja pretraživača, upotreba pravih riječi za pretragu informacija kako bi shvatili bit ideje, brzo pretraživanje i pregledavanje, vrednovanje informacije dobivene pretraživanjem (otkriti pristranost i pokušaje utjecanja na mišljenja ili konzumaciju informacija, kako prepoznati lažne vijesti)
 • Poticanje vještina pisanja i komunikacije
 • Korištenje digitalnih uređaja za promicanje čitanja iz zadovoljstva
 • Korištenje digitalnih uređaja kao medija za kodiranje i programiranje, kao „igralište“ za učenje i razvoj različitih kreativnih digitalnih vještina.
Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme