Online Izborna skupština Hrvatskoga čitateljskog društva

Na temelju Odluke o sazivanju 20. Izborne skupštine Hrvatskoga čitateljskog društva, a u skladu s čl. 22 Statuta Društva, predsjednica saziva Izbornu skupštinu koja će se, zbog nemogućnosti održavanja na uobičajen način, održati online, od 15. do 18. rujna 2020. godine.

Molim da se po točkama Dnevnog reda očitujete u vremenu od 8.00 sati, 15. 9. do zaključno 24.00 sata, 18. 9. 2020.

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje Dnevnog reda
  2. Usvajanje prijedloga za Radno predsjedništvo:

Vinka Jelić Balta – predsjednica

Ana Suradević – član

Ivana Faletar Horvatić – član

  1. Usvajanje prijedloga za Radno tijelo Skupštine:

Mirjana Milinović – zapisničar

Zorka Renić – ovjerovitelj Zapisnika

  1. Usvajanje Izvješća o radu HČD-a za razdoblje od 2018. do 2020. g.   (predsjednica HČD-a)
  2. Usvajanje financijskog izvješća
  3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora (predsjednica NO Loris Bučević Sanvincenti)
  4. Razrješavanje dužnosti članova Predsjedništva: predsjednice, dopredsjednica, tajnice i blagajnice te članova Upravnog i Nadzornog odbora
  5. Izbor članova Predsjedništva: predsjednice, dopredsjednica, tajnice i blagajnice te članova Upravnog i Nadzornog odbora za razdoblje od 2020. do 2022. godine
  6. Razno – pitanja i prijedlozi

S obzirom na to da je dosadašnjem Predsjedništvu kao i članovima Upravnog i Nadzornog odbora istekao mandat, moramo izabrati nove članove.

Predloženi članovi:

UPRAVNI ODBOR 2020. – 2022.
Karolina Zlatar Radigović – predsjednica

(1.   mandat)

Snježana Berak – dopredsjednica (1. mandat)
Margareta Matijević Kunst – dopredsjednica

(1.   mandat)

Davorka Semenić Premec – tajnica (1. mandat)
Kristina Čunović – član UO
Marjana Janeš Žulj – član UO
Vinka Jelić Balta – član UO
Mirjana Milinović – blagajnik
NADZORNI ODBOR 2020. – 2022.
Dušanka Vergić – predsjednica NO
Snježana Ercegovac – član NO
Miroslav Gakić – član NO

 

Pravo glasovanja imaju svi članovi Društva koji su uplatili članarinu za 2020. godinu.

 

Hvala, s poštovanjem

Mirjana Milinović

Tajnica HČD-a

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme