Izvješće sa stručnoga skupa “Digitalna pismenost našeg doba”

Hrvatsko čitateljsko društvo svake godine obilježava Međunarodni dan pismenosti, 8. rujna mnogim aktivnostima te tradicionalno organizira stručni skup naglašavajući važnost koju pismenost može i mora imati u društvu.
Ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti naglasio je izazove i mogućnosti za promicanje pismenosti u digitalnom svijetu, svijetu u kojem, unatoč napretku, najmanje 750 milijuna odraslih i 264 milijuna djece i dalje nemaju osnovne vještine pismenosti. Međunarodni dan pismenosti bio je prigoda za obilježavanje uspjeha i pronalaženja učinkovitih rješenja o načinima za borbu s preostalim izazovima za promicanje pismenosti. Prema riječima Irine Bokove, generalne sekretarice UNESCO-a, Globalni savez za pismenost – Global Alliance for Literacy (GAL) koji je na Međunarodni dan pismenosti 2016. počeo službeni 15-godišnji plan za razvoj pismenosti, model je suradnje među državama, organizacijama, pojedincima, koji će pomoći boljem razumijevanju različitih vrsta pismenosti potrebnih za izgradnju pravednijeg društva za sve u kojem će svaki pojedinac biti u mogućnosti iskoristiti prednosti digitalnog doba.
I Hrvatsko je čitateljsko društvo stoga posvetilo ovogodišnji stručni skup digitalnoj pismenosti i njezinom razvoju te poticanju čitatelja na aktivno i kritičko čitanje u duhu vremena.
Moderatorica skupa bila je hrvatska književnica i novinarka Lada Žigo Španić, koja promovira u svojem radu i tribinama koje vodi u Društvu hrvatskih književnika.
Nakon pozdravnog govora Snježane Berak, predsjednice HČD.a, skup su pozdravili i Dubravka Đurić Nemec u ime Ministarstva kulture i Ante Žužul u ime Školske knjige koja je drugu godinu partner skupa i zagovaratelj promicanja pismenosti. Na skupu je sudjelovalo 9 izlagača, stručnjaka s područja pismenosti.

Izv.prof.dr.sc. Sonja Špiranec, s Odsjeka za Informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u svojem je izlaganju „Pismenost u digitalnom dobu: kritična, promišljena, transformativna…“ ukazala na potrebu odmaka od do sada dominantnog pristupa po kojem je pismenost popis vještina, odnosno ukazala je na potrebu da pismenost ne može biti svedena na kodiranje i dekodiranje sadržaja, nego mora biti proširena kritičkim refleksijama o društvenom, kulturnom, ideološkom i tehnološkom kontekstu u kojem se ostvaruje.
https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/spiranec

Izv.prof.dr.sc. Ivanka Stričević, pročelnica Odjela za informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, izlaganjem „Razvoj digitalne pismenosti – nove obrazovne paradigme za novu pismenost“ istaknula je potrebu mijenjanja učiteljske uloge u obrazovnom procesu. Nova uloga poučavatelja je stvaranje aktivnog učenja kroz vođeni istraživački proces.
https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/stricevic

Izlaganje „Kakve digitalne kompetencije nam trebaju“, Lidije Kralj, pomoćnice ministrice znanosti i obrazovanja za strategiju i opće obrazovanje, u skladu s njezinim područjem rada pokazalo je da pristup Internetu donosi ne samo pogodnosti nego i zamke.
https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/kralj

U svojem izlaganju „Sedam leća za čitanje u digitalno doba“ Dinka Juričić, savjetnica za cijelo životno obrazovanje u Izdavačkoj kući Školska knjiga, nadovezala se na prethodna izlaganja. Uspoređujući fizički i virtualni život djeteta ukazala je na sve veće probleme koje je donijela digitalna tehnologija.
https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/juricic

Izlaganje „Prava djece u digitalno doba“, pravobraniteljice za djecu, dr.sc. Ivana Milas Klarić se temelji na mišljenju da – djecu ne treba „spašavati“ od medija koji ih navodno „kvare“, nego ih se mora osnažiti za kompetentno i sigurno korištenje medijima.
https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/milas_klaric

Dr.sc. Marina Kotrla Topić, viša asistentica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Osijek u izlaganju „Digitalna pismenost djece predškolske dobi“ pokazala je rezultate kvalitativnog istraživanja koje je provela s Marinom Perković Kovačević o ulozi digitalne tehnologije u životu djece u dobi do 8 godina i njihovih obitelji pod nazivom Djeca (0-8) i digitalna tehnologija.
https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/kotrla_topic

Ivanica Beg, dipl. knjižničarka, mr.sc. Alka Stropnik, viša knjižničarka, suradnica za školske knjižnice u Matičnoj službi Knjižnica grada Zagreba te Ana Sudarević, dipl. knjižničarka, u svojem izlaganju „Školske knjižnice u promicanju digitalne pismenosti: mogućnosti i potrebe“, ukazale su na važnost uloge školskih knjižnica, odnosno knjižničarki u poučavanju digitalnih kompetencija.
https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/beg_sudarevic_stropnik

Dr.sc. Dejana Golenko, voditeljica knjižnice Pravnog fakulteta u Rijeci u svojem je izlaganju „Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje“ predstavila analizu rezultata istraživanja o iskustvima studenata u korištenju izvora u svakodnevnom radu te mišljenja nastavnika o potrebnim informacijskim kompetencijama studenata.
https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/golenko

Posljednje izlaganje „Demokratski simptom – Aaron Swartz“, Katarine Peović Vuković s Odsjeka za kulturalne studije FF u Rijeci, posvećeno je slučaju Aarona Swartza kao jednoj točki kontradikcije i nerazmjera između kršenja autorskih prava i načela provođenja egalitarnosti u demokratskim društvima.

Hrvatsko čitateljsko društvo ponosno je što je i ovim skupom otvorilo značajna kulturološka pitanja društva u cjelini i izazvalo veliki interes od preko 220 sudionika. Zagovaranjem svih vrsta pismenosti, a osobito digitalne, stvaramo jednake mogućnosti za sve u novom dobu i novom okruženju.

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme