“Priznanje Đurđa Mesić”

Poštovani članovi Hrvatskog čitateljskog društva, velika nam je čast predstaviti vam ”Priznanje Đurđa Mesić”. Priznanje od ove godine dodjeljuje Hrvatsko čitateljsko društvo svima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli kulturi čitanja i opismenjavanja u Hrvatskoj.

S ciljem unapređivanja kvalitete izobrazbe čitanja i pismenosti na svim razinama, razvijanja svijesti o
utjecaju čitanja i važnosti pismenosti, promicanja razvijanja onog stupnja pismenosti i čitateljskih
sposobnosti, koje su u skladu s jedinstvenim mogućnostima svakog pojedinca i omogućavanju razmjene
znanja i iskustava, Hrvatsko čitateljsko društvo pokrenulo je godišnju dodjelu „Priznanja Đurđa Mesić“ (u
daljnjem tekstu: Priznanje) pojedincima i/ili ustanovama i drugim organizacijama za izvanredan doprinos
na području čitanja i pismenosti.
Godišnje Priznanje dodjeljuje se od 2023. godine na Međunarodni dan pismenosti, 8. rujna pojedincima
koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama.
Odjednom se mogu dodijeliti do dva priznanja. Prijedlog za dodjelu Priznanja može predložiti članovi
Hrvatskog čitateljskog društva, ustanove, udruge i druge osobe.
Dokumentacija za kandidate sastoji se od pisanog obrazloženja, kandidature i eventualnog priloga.
Obrazloženje mora biti sažeto, ne dulje od dvije stranice formata A4 ili jednog arka brajice s jasnim
razlozima kandidature predloženika.
Povjerenstvo za dodjelu Priznanja prema potrebi može zatražiti dopunsku dokumentaciju.
Predlagatelji su obvezni naznačiti svoju adresu za kontakt.
Prijedlozi se šalju elektroničkom poštom na hcd.tajnistvo@gmail.com s naznakom predmeta Za „Priznanje
Đurđa Mesić“.
Isti predlagatelj može podržati samo jednog kandidata u tekućoj godini.
Rok za slanje prijedloga je 30. lipnja 2023. godine.

Upravni odbor Hrvatskog čitateljskog društva imenovalo je predsjednika/cu i članove Povjerenstva za dodjelu „Priznanja Đurđa Mesić“. Povjerenstvo ima 5 članova. Predsjednika/cu i članove Povjerenstva imenuje se na vrijeme od dvije godine. U razdoblju 2023.– 2024. Upravni odbor Hrvatskog čitateljskog društva imenuje abecednim redom: Danko Plevnik, Karolina Zlatar Radigović, Kristina Čunović, Ljiljana Sabljak i predsjednica Povjerenstva Margareta Matijević Kunst.

Pravilnik o Priznanju Đurđa Mesić

Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu priznanja Đurđa Mesić

Poziv PĐM 2023

Poslovnik o radu Povjerenstva za dodjelu priznanja Đurđa Mesić

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme