Stručno-znanstveni skup „U obranu čitanja naglas: poticanje rane i obiteljske pismenosti“ – prva obavijest

Hrvatsko čitateljsko društvo nacionalna je udruga koja u svrhu promicanja i istraživanja čitanja svake godine povodom Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna, organizira stručno-znanstveni skup s ciljem okupljanja stručne javnosti te poticanja rasprava o pismenosti(ma) i dobrobitima čitanja u hrvatskom društvu. Ove godine, u suradnji s Hrvatskom knjižnicom za slijepe, Školskom knjigom i Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, stručni skup pod nazivom „U obranu čitanja naglas: poticanje rane i obiteljske pismenosti“, održat će se u petak, 8. rujna 2023.

Nacionalna strategija za poticanje čitanja (2017. – 2022.) ističe da su u SWOT analizi čitanja u RH među slabostima navedeni: nedostatak adekvatnih slikovnica za najmlađu dob usklađenih sa spoznajama psiholingvistike i neuroznanosti, nedostatna osviještenost roditelja/skrbnika i odgojitelja o važnosti poticanja čitanja, nedovoljna zastupljenost stručnjaka za rano prepoznavanje odstupanja u djetetovu razvoju te slaba umreženost i suradnja javnih i privatnih institucija koje provode programe vezane uz čitanje.

Slijedom iz navedenog proizlazi potreba za organizacijom znanstveno-stručnog skupa na temu poticanja rane i obiteljske pismenosti gdje će se ovoj temi pristupiti s multidisciplinarnog aspekta. Pozvani predavači iz različitih područja znanosti i struke predstavit će programe i aktivnosti te istraživanja, a kao rezultat ovoga skupa planira se izrada Vodiča za provođenje radionica rane pismenosti za stručnjake u praksi namijenjen knjižničarima, pedagozima i drugim stručnjacima za opismenjavanje koji svojim radom utječu na razvoj pismenosti kod djece.

Povezanost Hrvatskoga čitateljskog društva s poticanjem rane i obiteljske pismenosti vidljiva je i u sudjelovanju članova Ogranaka HČD-a u pokretanju i provođenju aktivnosti u prvoj nacionalnoj kampanji za poticanje čitanja naglas djeci od najranije dobi, „Čitaj mi!“. Kampanja je pokrenuta u Europskoj godini čitanja naglas (2013.) s ciljem da se promicanje rane pismenosti i kulture čitanja u obiteljima kontinuirano provodi i u nadolazećim godinama, a 2023. godine proslavit će 10. obljetnicu.

Stručno glasilo Hrčak br. 65-66 sadržavat će sažetke izlaganja skupa.

Cijena kotizacije: članovi HČD-a i pozvani izlagači oslobođeni su plaćanja kotizacije, a ostali plaćaju kotizaciju 10 EUR.

Stručni skup održat će se uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH.

Više informacija o skupu i prijavi sudjelovanja bit će dostupni na mrežnim stranicama Hrvatskoga čitateljskog društva u lipnju 2023.

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme