22. izborna Skupština Hrvatskoga čitateljskog društva

Temeljem članka 22. Statuta Hrvatskog čitateljskog društva Predsjednica dana 22. kolovoza 2022. donosi
Odluku o sazivanju 22. izborne Skupštine Hrvatskoga čitateljskog društva

Izborna Skupština Hrvatskoga čitateljskog društva održat će se dana 8. rujna 2022. g. u 15:00 sati u Velikoj
dvorani Školske knjige, Masarykova 28, 10000 Zagreb.

Dnevni red:
1. Prihvaćanje Dnevnog reda
2. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva.
3. Izbor Radnog tijela Skupštine (zapisničar, ovjerovitelj zapisnika)
4. Izvješće o radu Hrvatskog čitateljskog društva za razdoblje od 2021. – 2022. godine
(Predsjednica HČD-a)
5. Financijsko izvješće HČD-a za 2021.-2022. godinu (Predsjednica HČD-a)
6. Izvješće Nadzornog odbora (Predsjednica NO)
7. Razrješavanje dužnosti članova Predsjedništva (predsjednice, dopredsjednica, tajnika i
blagajnika), Upravnog odbora i Nadzornog odbora
8. Izbor članova Predsjedništva, Upravnog odbora i Nadzornog odbora za razdoblje 2022. –
2024. godine.
9. Program rada i financijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
10. Osnivanje i prestanak s radom Ogranaka
11. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta (dopuna čl. 37, novo poglavlje VII. Priznanja)
12. Prihvaćanje Pravilnika o dodjeli „Priznanja Đurđa Mesić“
13. Razno (EURO, članarina… )

22. kolovoza 2022.

Karolina Zlatar Radigović
Predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme