19. fotografski natječaj “Smiješak… čitajte!”

Uključite se u 19. fotografski natječaj “Smiješak… čitajte!” kojeg organizira Hrvatsko čitateljsko društvo, a ima za cilj istaknuti važnost te pozitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti.

Natjecati se mogu fotografi amateri iz Hrvatske bez obzira na dob. U natječaju se može sudjelovati s najviše tri rada koji trebaju prikazivati osobu koja čita.

Kriteriji za natječaj obuhvatit će maštovitost i kreativnost fotografskog rada te iskrenost doživljaja autora. Ocjenjivačku komisiju imenovat će organizator natječaja, Hrvatsko čitateljsko društvo koja će od ukupnog broja prijavljenih radova na natječaj odabrati 3 pobjedničke fotografije. Fotografije se šalju u digitalnom obliku na e-mail hcd.hcd@gmail.com ili hcd@hcd.hr.
Fotografije koje su ranije objavljene u komercijalne svrhe, npr. koje su korištene u časopisima, reklamama, magazinima, na izložbama, blogovima, internetskim stranicama, ili koje su već prijavljene na druge foto natječaje ne mogu sudjelovati na HČD natječaju. Fotografije ne smiju sadržavati reklame, ili sadržaj koji je na neki drugi način namijenjen promidžbi robe, usluga, događanja i/ili tvrtki, ili bilo kakvo traženje ili iznuđivanje novca, robe, ili usluga za osobnu korist.

Fotografski natječaj počinje 1. srpnja i traje do 26. kolovoza 2024. godine (posljednji dan za prijem radova je 26. kolovoza 2024. godine do ponoći). Pobjednički radovi bit će proglašeni 6. rujna 2024. godine povodom Međunarodnog dana pismenosti, u sklopu Stručnog skupa kojeg organizira HČD, a obavijest o tome bit će na mrežnoj stranicama HČD-a.

Sa željom da vidljivost foto natječaja bude veća ostvarena je putujuća izložba najboljih foto radova zahvaljujući financijskoj potpori Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. Izložba od devet nagrađenih radova putuje hrvatskim knjižnicama (Slatina, Bjelovar, Križevci, Split, Daruvar, Zagreb–KGZ, Karlovac, Ozalj, Vrbovec, Pazin, Vinkovci, Sisak, Rovišće, Čazma…) i svaka zainteresirana knjižnica, ustanova, škola ili druga pravna osoba s adekvatnim prostorom može ju dobiti besplatno, no snosi troškove slanja na novu adresu postava.

Način sudjelovanja:

    1. Potrebno je ispuniti PRIJAVNICU
    2. Svaki autor može prijaviti najviše tri (3) rada (JPG10, 72dpl, najmanje 2400 piksela za dužu stranu)
    3. Radove s prijavnicom poslati u digitalnom obliku na e-mail hcd.hcd@gmail.com ili hcd@hcd.hr

Pravila 19. natječaj Smiješak…čitajte!

PRIJAVNICA 19. foto natječaj

PLAKAT 19 foto smiješak… čitajte!

 

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme