16. redovna skupština Hrvatskoga čitateljskog društva

U Zagrebu je 8. rujna 2017. na Međunarodni dan pismenosti u Velikoj dvorani Školske knjige održana 16. redovna skupština Hrvatskoga čitateljskog društva. Predsjednica Snježana Berak predstavila je Izvješće o radu Društva za razdoblje od 2016. do 2017. godine. Istaknuto je izdavanje dvobroja glasila „Hrčak“, br. 51-52; organiziranje 11. i 12. foto-natječaja “Smiješak…čitajte!” istaknuvši članovima ogranaka mogućnost posudbe „putujuće izložbe“ koja sadrži 9 foto radova otisnutih na capafixu. U izvještaju je posebno istaknuto organiziranje niz okruglih stolova o strategijama čitanja u Bjelovaru, Karlovcu, Novom Marofu. Predsjednica je upoznala članove o Nagradi za inovativnu promociju čitanja u Europi za 2017. godinu koju je HČD-u dodijelila najveća svjetska organizacija za promicanje pismenosti ILA International Literacy Association. Nagradu je HČD primio za projekt Čitateljski program za roditelje i djecu u kaznionicama koji se provodi u partnerstvu sa udrugom Roditelji u akciji – RODA, a preuzele su je Snježana Berak i Kristina Čunović u Madridu, 3. srpnja 2017. na 20. europskoj konferenciji o pismenosti.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog čitateljskog društva za razdoblje od 2016. do 2017. godine jednoglasno je prihvaćeno.
Predloženo je razrješavanje dužnosti članice Predsjedništva – tajnice Anite Kalađija Palić. Tajnica je pismeno zatražila razrješenje zbog nemogućnosti obavljanja tajničke dužnosti usred promjene prebivališta i posla. Na prijedlog Predsjednice HČD-a članovi Skupštine sukladno čl. 33 Statuta za tajnicu HČD-a jednoglasno su izabrali Mirjanu Milinović za razdoblje od 8.9.2017. do 22.4.2018. godine koja je po položaju i članica Predsjedništva i Upravnog odbora.
Prijedlog izmijenjenog Pravilnika o radu ogranaka Hrvatskoga čitateljskog društva iznijela je dopredsjednica Kristina Čunović. Istaknula je potrebu da se Pravilnik uskladi sa izmijenjenim Statutom koji je stupio na snagu 8.9.2015. Članovi su razmotrili prijedlog za promjenu i nakon rasprave u kojoj su bili upoznati s prijedlogom promjene izmjena i dopuna Pravilnika jednoglasno su donijeli odluku o donošenju izmijenjenog Pravilnika o radu ogranaka Hrvatskog čitateljskog društva koji je dostupan na mrežnim stranicama Društva.
Predsjednica Snježana Berak pozvala je članove ogranaka na aktivnije sudjelovanje u radu HČD-a osobito u organizaciji stručnog skupa povodom Međunarodnog dana pismenosti 2018. Planovi i ciljevi HČD-a u narednoj godini su nastavak partnerske suradnje u provođenju nacionalne kampanje „Čitaj mi!“, redovito izlaženje časopisa Hrčak i organiziranje stručnog skupa povodom Međunarodnog dana pismenosti i 13. foto-natječaja „Smiješak… čitajte!“.

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme