HRČAK

Hrčak: časopis Hrvatskoga čitateljskog društva

Izlazi od 1992. kao glasnik Hrvatskoga čitateljskog kluba. Nakon prekida u izlaženju od 1993. do 1996. nastavlja izlaziti 1997. kao glasnik Hrvatskoga čitateljskog društva.

Izlaze dva broja godišnje ili kao dvobroj.

Hrčak, br. 59 – 60, 2020., sadrži proširene sažetke i osvrte sa stručnog skupa “Pismenost i kultura čitanja u doba promjene”  održanog 8. rujna 2020. u virtualnom okruženju u suradnji sa Školskom knjigom. Cilj skupa bio je podsjetiti na temeljne promjene u čitanju i pisanju potaknute digitalnom revolucijom.

 

 

Urednica od broja 53-54: Kristina Čunović

 

Uredništvo:
prof. dr. sc. Ivanka Stričević,
doc. dr. sc. Drahomira Cupar,
Ana Sudarević,
mr. sc. Alka Stropnik,
Snježana Berak.

Lektura: Svjetlana Basara
Prijelom i oblikovanje naslovnice: Ivanka Janjić, ŠK; Amelia Kovačević, NSK; Ana Vine

ISSN 1331-8454

Molimo suradnike da priloge za Hrčak šalju elektroničkom poštom na adresu hcd@hcd.hr
Upute autorima

Broj 53-54 rujan 2017. god https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/hrcak_53_54_09_2017
Broj 55-56 rujan 2018. god https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/hrcak_55_56_2018

       Broj 57-58 rujan 2019. god https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/hrcak_57_58_09_2019
Broj 59-60 rujan 2020. god https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/hrcak_59_60_2020

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme