Tijela

HČD čine sljedeća tijela:

Skupština

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine ju predstavnici redovitih članova svih Ogranaka i predstavnik počasnih članova.

Predsjednik

Izvršne funkcije i druge poslove određene Statutom obavlja Predsjednik HČD-a. Na 20. izbornoj Skupštini HČD-održanoj virtualno, 18. rujna 2020. izabrana je Karolina Zlatar Radigović za predsjednicu

Upravni odbor

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednici i tajnik HČD-a, i najmanje tri predstavnika Ogranaka. Na 20. izbornoj Skupštini održanoj 18. rujna 2020. izabrani su sljedeći članovi UO za razdoblje 2020. – 2022.:

Karolina Zlatar Radigović, predsjednica
Snježana Berak, dopredsjednica
Margareta Matijević Kunst, dopredsjednica
Davorka Semenić Premec, tajnica
Kristina Čunović, Ogranak Karlovac
Marjana Janeš Žulj, Ogranak Križevci
Vinka Jelić Balta, Ogranak Čazma

Predsjedništvo

Karolina Zlatar Radigović, predsjednica
Snježana Berak, dopredsjednica
Margareta Matijević Kunst, dopredsjednica
Borna Udatny, tajnik

Nadzorni odbor

Dušanka Vergić
Snježana Ercegovac
Miroslav Gakić

Uredništva

Glavna i odgovorna urednica: Karolina Zlatar Radigović

Uredništvo e-Biltena: Kristina Čunović, Ana Sudarević, Snježana Berak
Uredništvo mrežnih stranica: Kristina Čunović, Tihomir Marojević (web master)
Uredništvo društvenih mreža: Karolina Zlatar Radigović, Borna Udatny, Snježana Berak, Kristina Čunović
Uredništvo glasila “Hrčak:
Glavna urednica Kristina Čunović. Uredništvo: prof. dr. sc. Ivanka Stričević, doc. dr. sc. Drahomira Cupar, Ana Sudarević, mr. sc. Alka Stropnik, Snježana Berak.

Pišite nam i šaljite priloge: hcd@hcd.hr

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme