Ivana Faletar Horvatić – dobitnica nagrade “Eva Verona”

Nagrada “Eva Verona” dodjeljuje se mladim knjižničarima za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke. Ovim putem Hrvatsko čitateljsko društvo, upućuje čestitke Ivani Faletar Horvatić, ovogodišnjoj dobitnici nagrade “Eva Verona” na aktivnom promicanju čitanja i pismenosti.
Ivana Faletar Horvatić dugogodišnja je aktivna članica Hrvatskog čitateljskog društva – osim što je višegodišnja članica uredništva glasila Hrčak, između 2012.-2014. godine bila je i tajnica društva te predstavnica Hrvatske pri FELA-i. 2009. godine diplomirala je bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te razrednu nastavu i engleski jezik na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega se ipak odlučila zaposliti u knjižnici.

ivana-faletar

Tijekom dosadašnje karijere radila je i volontirala u specijalnim i narodnim knjižnicama čime je stekla opća i specifična znanja o knjižničarskoj struci. Profesionalni razvoj označio je angažman na domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima te u profesionalnim udruženjima, prijevod stručnih tekstova (HKD, HČD, kampanja „Čitaj mi“) kao i organizacija brojnih događanja i okruglih stolova. Značajniji projekti na kojima je bila član programskog i organizacijskog odbora su: Festival znanosti, Dan Europe, višegodišnji multidisciplinarni projekt Poems on the Wall, nacionalna manifestacija Hlapić 2013., nacionalna kampanja Čitaj mi, okrugli stol Čitanjem do pismenosti te međunarodna konferencija The interaction between library users and librarians.

U središtu interesa oduvijek su bili alternativni načini promicanja čitanja (čemu svjedoči razvoj idejnog koncepta i realizacija projekta SignaTura i Spoj s knjigom naslijepo), utjecaj novih tehnologija na postojeće i buduće knjižnične usluge (jedna je od tri hrvatske inovatorice u projektu međunarodnom INELI-Balkans) te mogućnosti suradnje i razvoja knjižničnih usluga za socijalno ugrožene skupine (provedba projekta Mehanizmi za učinkovitu socijalnu integraciju Roma i osoba s invaliditetom), o čemu redovito objavljuje stručne radove u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Hrvatsko čitateljsko društvo © 2014 Frontier Theme